Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

Gjatë kremtimit të Ditëve të edukimit financiar nga 29 maj deri më 31 maj 2019, në ndërtesën përpara Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, në rr. Makedonia Nr. 25 Pallata Lazar Pop Trajkov do të vendosë një pult informativ në periudhën nga 11:00 deri në 13:00, ku të gjithë qytetarët e interesuar (kalimtarët) do të jenë në gjendje të informohen për çështje që lidhen me punën e Agjencisë si një institucion rregullator në tregun e sigurimeve dhe kompetencat e tij, mbrojtja e të drejtave të siguruesve, kontrolli dhe mbikëqyrja e kompanive të sigurimeve, ndërmjetësve të sigurimeve dhe pjesëmarrësve të tjerë në tregun e sigurimeve, si dhe çështje të tjera për të cilat qytetarët janë të interesuar dhe janë nën juridiksionin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e sigurimit

  poster alb

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit