Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 27.08.2019
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на ОБД ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД;
 2. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на ТТК БАНКА АД Скопје;
 3. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на Универзална инвестициона Банка АД Скопје Скопје;
 4. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2019 година;
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Габриела Антониевска;
 6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Наташа Савеска;
 7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Росана Шаревска;
 8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Симона Гроздановска;
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ели Черкезова Тасева;
 10. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје;
 11. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ЕУРОСИГ;
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување