Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Informacione të karakterit publik
Filtra     Shfaq # 
Titulli i artikullit Datë
Në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve u mbajt takim pune i nivelit të lartë me përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës E martë, 26 Nëntor 2019
Takim pune i vendeve bartëse të Projektit për Përgatitjen e Strategjisë Kombëtare për Edukimin Financiar në bashkëpunim me OECD dhe Ministrinë e Financave në Holandë E hënë, 25 Nëntor 2019
Konkurs për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kurismit - 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor E hënë, 07 Tetor 2019
Работилница на тема Директна обработка на штети од автоодговорност E premte, 04 Tetor 2019
Stabiliteti financiar edhe më tej do të përforcohet E martë, 01 Tetor 2019
Digjitalizimi në sigurim E martë, 01 Tetor 2019
InsurHack Shkup 2019 E hënë, 30 Shtator 2019
Соопштение E mërkurë, 25 Shtator 2019
Forumi mbikëqyrës, Frankfurt, Gjermani E hënë, 16 Shtator 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е E mërkurë, 11 Shtator 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување E premte, 06 Shtator 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи E premte, 06 Shtator 2019
Под мотото посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења за финансиите членките на Координациското тело за финансиска едукација и финансиска инклузија заедно ги отворија Деновите на финансика писменост и едукација. E hënë, 10 Qershor 2019
NJOFTIM E hënë, 27 Maj 2019
KONKURS E hënë, 27 Maj 2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ (“Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 198/2018) E mërkurë, 15 Maj 2019
Poposki nga Bratisllava në Konferencën ndërkombëtare për bashkëveprim ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional – në dekadën e fundit vendi jonë në segmentin e sigurimit jetësor shënon rritje më të lartë kumulative prej 455% dhe rritje mesatare vjetore prej 21 % ndërmjet vendeve të Europës Juglindore. E hënë, 15 Prill 2019
Poposki nga Viena në Forumin ndërkombëtar për sigurimet e pronës - viti 2018 ishte viti më i suksesshëm sa i takon rritjes së shitjes së sigurimeve të pronës në dekadën e fundit, si dhe në krahasim me vendet tjera në rajon E martë, 09 Prill 2019
Донесено Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари E martë, 09 Prill 2019
Меѓународен форум за имотно осигурување E hënë, 08 Prill 2019
Filloi projekti për edukimin financiar të popullsisë E hënë, 08 Prill 2019
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve tradicionalisht e shënoi Javën globale të parasë E hënë, 08 Prill 2019
Java globale e parasë, 25-31 mars, viti 2019: Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve me aktivitete të shumta e shënoi Javën globale të parasë E hënë, 25 Mars 2019
повеќе.. E hënë, 25 Mars 2019
Memorandum i nënshkruar për bashkëpunim në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar E hënë, 25 Mars 2019
Poposki from Frankfurt at the Second Forum for InsurTech Roadshow stressed - digitalization in insurance will result in greater satisfaction of insurers, reduced prices of insurance policies and more efficient claims payment E premte, 22 Mars 2019
Информација за обуки E hënë, 18 Mars 2019
Njoftim E martë, 05 Mars 2019
Konferenca rajonale aktuariale E hënë, 04 Mars 2019
Пополнети се капацитетите за учество на обуката и стручниот испит E premte, 01 Mars 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи E martë, 26 Shkurt 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување E martë, 26 Shkurt 2019
Повик за поднесување на понуди за избор на едукатори за образовни услуги E premte, 15 Shkurt 2019
С О О П Ш Т Е Н И Е E hënë, 31 Dhjetor 2018
Техничка помош за финансиска едукација во Програмата на Конституенцата на Министерството за финансии на Холандија во соработка со Меѓународната мрежа за финансиска едукација при ОЕЦД E hënë, 10 Dhjetor 2018
ИЗВЕСТУВАЊЕ E martë, 04 Dhjetor 2018
Nxënësit e shpërblyer në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve - 31 Tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor E enjte, 01 Nëntor 2018
ИЗВЕСТУВАЊЕ E enjte, 25 Tetor 2018
СООПШТЕНИЕ E hënë, 22 Tetor 2018
СООПШТЕНИЕ E hënë, 22 Tetor 2018
СООПШТЕНИЕ E premte, 12 Tetor 2018
СООПШТЕНИЕ E premte, 12 Tetor 2018
Takim pune me përfaqësuesit e Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë E martë, 25 Shtator 2018
U publikua Konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve dhe Ditës botërore të sigurimeve E mërkurë, 19 Shtator 2018
С О О П Ш Т Е Н И Е E hënë, 17 Shtator 2018
С О О П Ш Т Е Н И Е E enjte, 06 Shtator 2018
С О О П Ш Т Е Н И Е E mërkurë, 05 Shtator 2018
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи E premte, 31 Gusht 2018
С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување E premte, 31 Gusht 2018
U nënshkrua një Memorandum bashkëpunimi ndërmjet organeve rregullatore të Maqedonisë dhe Turqisë për mbikëqyrjen e sigurimit E martë, 03 Korrik 2018
Publikim "Menaxhimi i parave me mençuri – Udhëzues për financat personale" E mërkurë, 23 Maj 2018
N J O F T I M E martë, 15 Maj 2018
K O N K U R S E enjte, 10 Maj 2018
СООПШТЕНИЕ за новите термини за полагање стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи E martë, 10 Prill 2018
СООПШТЕНИЕ за промена на термините за полагање стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи E enjte, 05 Prill 2018
NJOFTIM PËR PERSONAT QË DO TË NDJEKIN TRAJNIMIN DHE DO TË JAPIN PROVIMIN PROFESIONAL NË SESIONIN E PROVIMIT EDUKATIV TË MARSIT E mërkurë, 14 Mars 2018
NJOFTIM PËR PERSONAT TJERË TË CILËT NUK DO TË NDJEKIN TRAJNIMIN DHE NUK DO TË MARRIN PJESË NË PROVIMIN PROFESIONAL NË SESIONIN E PROVIMIT EDUKATIV TË MARSIT E mërkurë, 14 Mars 2018
Java Globale e Parave, 12-18 Mars, 2018 E hënë, 12 Mars 2018
N J O F T I M E enjte, 01 Mars 2018
N J O F T I M për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime E premte, 23 Shkurt 2018
N J O F T I M për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të avokimit në sigurime E premte, 23 Shkurt 2018
THIRRJE PËR DORËZIM TË OFERTAVE E martë, 06 Shkurt 2018
Ngjarje përmbyllëse me rastin e projektit të binjakëzimit "Harmonizimi i mëtejshëm me BE-në në fushën e sigurimit dhe rritja e operacioneve të tregut" E martë, 28 Nëntor 2017
U shpall fituesi i Konkursit për përzgjedhjen e punimit më të mirë kërkimor në fushën e menaxhimit të rreziqeve dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017. E enjte, 16 Nëntor 2017
Konkurs për fëmijë dhe të rinj me rastin e Ditës botërore të kursimit – 31 tetor 2017 E enjte, 07 Shtator 2017
Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe Fakultetit Juridik "Justiniani i Parë" E hënë, 17 Korrik 2017
KONKURS për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017 E martë, 16 Maj 2017
Nënshkruhet memorandum të partneritetit dhe bashkëpunimit ndërmjet AMS dhe KSKKRR E hënë, 06 Mars 2017
Informatë E mërkurë, 18 Janar 2017
U ndan çmimet për krijime më të suksesshme në Konkursin me rastin e Ditës së kursimit E martë, 29 Nëntor 2016
Наградени по конкурс за деца и млади по повод светскиот ден на штедењето - 31 октомври за 2016 година E hënë, 14 Nëntor 2016
U shpall fituesi i Konkursit për zgjedhjen e punimit më të mirë hulumtues në fushën e menaxhimit me rreziqe dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë për vitin 2016 E premte, 04 Nëntor 2016
Informatë për punëtorinë e mbajtur 6-7 Tetor, 2016, Ohër E hënë, 10 Tetor 2016
KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ E hënë, 10 Tetor 2016
Известување E hënë, 03 Tetor 2016
Обука E martë, 20 Shtator 2016
Njoftim për zbatimin e trajnimit dhe provimit profesional për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit në sigurime dhe provimit profesional për ushtrimin e veprimtarisë së brokerit në sigurime E premte, 26 Gusht 2016
Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe të punësuarit e Agjencisë në veprim për të ndihmuar të prekurit e fatkeqësisë natyrore E enjte, 18 Gusht 2016
XPRIMM me informatë për vërshimet E martë, 16 Gusht 2016
U nënshkrua Memorandum për Bashkëpunim midis Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve dhe Organizatës së Konsumatorëve të Maqedonisë. E premte, 12 Gusht 2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК И БРОКЕР – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ТРЕТО ПОЛАГАЊЕ) E enjte, 26 Maj 2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК И БРОКЕР – ПРАКТИЧЕН ДЕЛ E mërkurë, 11 Maj 2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК И БРОКЕР – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ВТОРО ПОЛАГАЊЕ) E enjte, 05 Maj 2016
Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2016 година E enjte, 05 Maj 2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК И БРОКЕР – ПРАКТИЧЕН ДЕЛ E hënë, 25 Prill 2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ОБУКА ЗА ЗАСТАПНИЦИ И БРОКЕРИ E martë, 22 Mars 2016
Shënimi i Javës globale të parave E premte, 18 Mars 2016
Broshurë për sigurimet në bujqësi E martë, 15 Mars 2016
Java Globale e Parave E mërkurë, 09 Mars 2016
Njoftim për zbatimin e trajnimit dhe provimit profesional për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit në sigurime dhe provimit profesional për ushtrimin e veprimtarisë së brokerit në sigurime E martë, 23 Shkurt 2016
më shumë E premte, 04 Dhjetor 2015
Çmime për fëmijë, me krijimet më të mira për sigurimin dhe kursimin E premte, 04 Dhjetor 2015
НАГРАДЕНИ ПО КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО - 31 ОКТОМВРИ E premte, 13 Nëntor 2015
U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe Bankës Popullore të Serbisë E martë, 27 Tetor 2015
Konkurs për 2 pozicione në kuadër të programit IPA TAIB 2012, Komponenti 1, Sektori 3, Masa 2 – MK12/IB/FI/01 “Harmonizimi i mëtutjeshëm me BE në fushën e sigurimeve dhe rritjes së operacioneve të tregut” E enjte, 22 Tetor 2015
KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ E mërkurë, 14 Tetor 2015
Memorandum i lidhur për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike E mërkurë, 14 Tetor 2015
Остварувањата во осигурителниот сектор во првата половина на 2015 година и проекциите за тековната година E mërkurë, 16 Shtator 2015
Известување E mërkurë, 16 Shtator 2015
Recent developments and challenges of the global insurance industry and how this effect the local insurance industry in Macedonia - 11th September 2015 E enjte, 27 Gusht 2015
Соопштение за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи E hënë, 24 Gusht 2015
Study Visit of the Association of Austrian Insurance Companies E martë, 07 Korrik 2015
Известување E mërkurë, 10 Qershor 2015
Известување E premte, 05 Qershor 2015
Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj E premte, 08 Maj 2015
Njoftim E hënë, 20 Prill 2015
Соопштение за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи E mërkurë, 08 Prill 2015
Светска недела на пари 2 E martë, 17 Mars 2015
Galeria E hënë, 09 Mars 2015
Java globale e parave E hënë, 09 Mars 2015
Mbahet takim pune mes BPRM dhe AMS me temë: Përforcimi i ndikimeve potenciale të fatkeqësive natyrore në funksionimin e bankave komerciale E enjte, 05 Mars 2015
Nënshkruhet Marrëveshja kolektive për organet e pavarura rregullatore E premte, 27 Shkurt 2015
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve dha leje për transferimin e portofolit të sigurimit E martë, 20 Janar 2015
Известување за полагање на поправен испит за застапници и брокери во осигурување E martë, 16 Dhjetor 2014
Известување за полагање на поправен испит за застапници и брокери во осигурување E mërkurë, 26 Nëntor 2014
Избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2014 година E mërkurë, 05 Nëntor 2014
Известување E enjte, 30 Tetor 2014
Известувањето за полагање на испит за застапник и брокери E enjte, 30 Tetor 2014
Промоција на доброто корпоративно управување кај друштвата за осигурување во Р. Македонија E premte, 24 Tetor 2014
Информација за одржана Втора регионална конференција на Европа РЕ E mërkurë, 22 Tetor 2014
Конкурс за деца и млади E mërkurë, 15 Tetor 2014
Известување за спроведување на обуки и испити E premte, 26 Shtator 2014
Остварувањата во осигурителниот сектор во првата половина на 2014 година и проекциите за тековната година E martë, 23 Shtator 2014
Organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar E premte, 05 Shtator 2014
Известување за полагање на поправен испит E martë, 02 Shtator 2014
Фотогалерии од настаните E martë, 17 Qershor 2014
Информација за реализирани настани во организација на Агенцијата за супервизија на осигурување E martë, 17 Qershor 2014
Известување за полагање на поправен испит E hënë, 16 Qershor 2014
СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА E martë, 03 Qershor 2014
Конкурс за годишна награда за млади истражувачи E hënë, 02 Qershor 2014
Известување за одржување обука и испит за проверка на стручната подготвеност за вршење работи на застапување во осигурување и осигурително брокерски работи E diel, 09 Mars 2014
Më 19 dhjetor u nënshkrua Memorandum E premte, 10 Janar 2014
Informatë për mbajtjen e prezantimit nga ana e Evropa Re (18.11.2013) E hënë, 25 Nëntor 2013
Informim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar E mërkurë, 18 Shtator 2013
Trajnim për Përfaqësues në sigurim E premte, 06 Shtator 2013
Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore E enjte, 11 Prill 2013
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve lëshoi Broshurë për sigurim në bujqësi E mërkurë, 11 Korrik 2012
Seminari rajonal për autoritetet rregullatore të sigurimit në Evropën Qendrore dhe Lindore, Azisë Qendrore dhe Transkaukazisë për mbikëqyrje makroprudenciale dhe grupore E premte, 11 Maj 2012
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve e Republikës së Maqedonisë nikoqir i seminarit rajonal për rregullatorët e sigurimit E premte, 04 Maj 2012
Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj E martë, 03 Prill 2012
Vizitë pune në Bruksel E hënë, 19 Mars 2012
Programi për sigurim nga rreziqet e fatkeqësive E mërkurë, 04 Janar 2012
Takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) E hënë, 05 Dhjetor 2011
Seminar - Mbikqyrja ne sigurim e bazuar ne rrezik E hënë, 07 Nëntor 2011
Konferenca e Evropa RE , “Zhvillimi i tregjeve për sigurim nga stuhitë dhe rreziqet nga fatkeqësitë në Evropën Juglindore: Nga koncepti deri në realitet” E mërkurë, 19 Tetor 2011
Посета на претставници на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) E martë, 18 Tetor 2011
Njoftim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar E hënë, 17 Tetor 2011
Информации E martë, 04 Tetor 2011
Донесени Годишниот извештај за работењето на АСО и Годишниот извештај за осигурителниот пазар во РМ за 2010 година E mërkurë, 29 Qershor 2011
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës – Themelimi i një shoqërie të re sigurimi E premte, 27 Maj 2011
Sfidat në harmonizimin e mbikëkqyrejs vendore dhe mbikëqyrjes së sigurimeve me regulativen dhe praktikat e Unionit Evropian E premte, 06 Maj 2011
ASO konkurs E premte, 15 Prill 2011
Соопштение E hënë, 21 Shkurt 2011
Licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës E hënë, 27 Dhjetor 2010
Обука за осигурутелни брокери - Прва група 25 - 27.11.2010 и 3 - 4.12.2010 E enjte, 18 Nëntor 2010
Објавен е правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви E premte, 15 Tetor 2010
Објавена предлог содржината на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви E premte, 17 Shtator 2010
Објавена предлог содржина на Контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување E enjte, 19 Gusht 2010

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit