Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Друштва за осигурување
aso_legenda_mk

Класи на осигурување
 

АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп

ул. 11 Октомври бр 25, Скопје
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

тел. 3 11 51 88
факс 3 13 71 54

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 19 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 14. Осигурувањето на кредити 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

Триглав Осигурување АД

ул. ,,8-ми Септември,, бр. 16 зграда Хипериум, Скопје

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 5 10 22 22

факс: 5 10 22 22

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 checkbox_on 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 13 15 Класа 16 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23    text-decoration: underline;
Tags: 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

Сава осигурување АД Скопје

ул. Загребска бр 28А , Скопје
e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел.  5 10 15 00
факс: 5 10 15 02

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 2 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

Евроинс Осигурување

ул. Скупи бр. 12, Скопје

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 22 89 04
факс: 3 11 71 94

 

Класи на осигурување:

1 Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда 2 Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда 3 Класа 3 4 Класа 4 5 checkbox_on 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 10 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 15 15 Класа 16 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 6 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 18. Осигурување на туристичка помош
 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп

Ул. Борис Трајковски бр. 62, Скопје

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 23 16 31
факс:3 23 16 32

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 11 5 Класа 5 6 Класа 11 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 11
13 Класа 13 14 Класа 11 15 Класа 11 16 Класа 16 17 Класа 11 18 Класа 11 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23

 

Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 14. Осигурувањето на кредити 15. Осигурување на гаранции 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

Еуролинк

ул. Никола Кљусев бр.2, општина Центар, Скопје

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ,

тел. 3 28 93 01
факс: 3 23 16 25

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23

 

Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 14. Осигурувањето на кредити 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје

Ул. Пиринска бр. 23/1-1-5, Скопје
e-mail:

тел. 3 215 515
факс: 

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 checkbox_on 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 checkbox_on 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23

 

Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 18. Осигурување на туристичка помош
 

Уника

бул. “ВМРО”  бр.3, Скопје
e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 12 59 20
факс: 3 21 51 28

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 checkbox_on 17 Класа 17 18 Класа 6 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 16. Осигурување од финансиски загуби 18. Осигурување на туристичка помош
 

Кроациа осигурување

ул. Костурски херои, бр. 38, 4 кат, Скопје
e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 21 58 83
факс: 3 21 50 61

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 19 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 19 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 19. Осигурување на живот
 

Осигурителна полиса

Бул. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 26, Скопје

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46
факс: 3 29 07 89

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 6 16 Класа 16 17 Класа 6 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 15. Осигурување на гаранции 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје
e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 3 11 88 54; 3 10 96 73
факс: 3 11 88 55

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 19 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 19 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 19. Осигурување на живот 21. Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови
 

ХАЛК Осигурување

ул. 1737 бр. 32 влез 1 локал 45,  во објектот на Палата ЗУМ,  Скопје

тел. 3 12 23 85
факс: 3 21 57 80

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 23 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 13. Општо осигурување од одговорност 18. Осигурување на туристичка помош
 

Кроација Осигурување - Неживот

ул. Костурски херои, бр. 38,  Скопје

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
тел: 3 21 56 14
факс:3 25 11 11

 

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 2 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: Сите 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 3. Осигурувањето на моторни возила (каско) 4. Осигурувањето на шински возила (каско) 5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) 6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) 7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) 8. Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди 9. Други осигурувања на имот 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови 12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни 13. Општо осигурување од одговорност 14. Осигурувањето на кредити 16. Осигурување од финансиски загуби 17. Осигурување на правна заштита 18. Осигурување на туристичка помош
 

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 19 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 19 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 19. Осигурување на живот
 

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “ВМРО”  бр. 3, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

Класи на осигурување:

1 Класа 1 2 Класа 19 3 Класа 3 4 Класа 4 5 Класа 5 6 Класа 6 7 Класа 7 8 Класа 8 9 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 14 15 Класа 15 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 19 21 Класа 19 22 Класа 22 23 Класа 23Tags: 1. Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода * 2. Здравственото осигурување 19. Осигурување на живот
 

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

ул. “8ми Септември” бр. 16, Општина Карпош, 1000 Скопје

 

Класи на осигурување:

Класа 1 checkbox_on Класа 3 Класа 4 Класа 5 Класа 6 Класа 7 Класа 8 Класа 9 10 Класа 10 11 Класа 11 12 Класа 12
13 Класа 13 14 Класа 13 15 Класа 16 16 Класа 16 17 Класа 17 18 Класа 18 19 Класа 19 20 Класа 20 21 Класа 21 22 Класа 22 23 Класа 23
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување