Last update:
13 December 2019 at 15:45 hours.
MacedonianEnglishAlbanian
header_eng
Abedini Faruk 12-5719/2 od 21.02.2008
Ajdinska Djulieta 12-50801/2 od 21.02.2008
Aleksovska Snezhana 12-1/10/2 od 17.06.2009
Andonovski Vancho 12-1/6/2 od 18.06.2009
Antevska-Dodevska Maja 12-1/18/2 od 26.06.2009
Arifi Naser 12-1/7/2 od 18.06.2009
Arsov Darko 12-32105/2 od 17.10.2008
Atanasov Goce 11-50499/2 od 02.01.2008
Atanasovska Biljana 12-1/36/2 od 23.09.2009
Angelovska Biljana 12-1/49/2 od 23.09.2009
 
Brdarov Mito 11-48092/2 od 20.12.2007
Bundalevski Zoran 12-50990/2 od 14.01.2007
 
Vasileva Dushica 09-130/2 od 17.12.2009
 
Georgiev Zoran 12-1/30/2 od 23.09.2009
Gligorova Lidija 12-10881/2 od 18.03.2008
Golomejikj Eleonora 09-42/2 od 22.01.2010
Golubovska Ana 12-1/41/2 od 23.09.2009
Grachanin Suzana 12-11493/2 od 24.03.2008
 
Damjanovska Vesna 12-118888/2 od 31.03.2008
Despotoski Vladimir 12-1/29/2 od 23.09.2009
Dechovska Natali 12-1/2/2 od 23.06.2009
Dimkoski Zlatko 12-1/31/2 od 08.07.2009
Dimov Dimitrija 11-50802/2 od 04.01.2008
Dinev Aleksandar 12-1/37/2 od 23.09.2009
Dodevska Suzana 12-1/40/2 od 23.09.2009
Donevska Daniela 09-39/2 od 10.12.2009
 
Gjorgiev Ljupcho 12-1/4/2 od 18.06.2009
Gjorgievska Verica 12-1/3/2 od 18.06.2009
Gjorgjevikj Sanja 12-1/12/2 od 23.06.2009
Gjorgjiev Mirko 11-50500/2 od 04.01.2008
Gjukikj Suzana 12-2359/2 od 28.01.2008
Gjurikj Sinisha 12-1/22/2 od 03.07.2009
Gjurovska Hilda 12-33854/2 od 30.10.2009
Gjurcheska Maja 09-166/2 od 24.12.2009
 
Zip Herman 11-41903/ 2 od 20.11.2007
 
Ivanovski Panche 11-43441/2 od 03.12.2007
Idrizi Kashiv 12-10753/2 od 14.03.2008
Idrizi Adem 12-1/14/2 od 17.06.2009
Iliejv Hristo 12-13853/2 od 02.04.2008
Isjanovski Vlado 12-33854/5 od 30.10.2009
 
Jakimovska Daniela 12-8084/2 od 28.02.2008
Jovanov Zoran 11-50431/2 od 04.01.2008
Jovanova Mihaela 12-33854/4 od 30.10.2009
Jovanoski Zharko 12-50971/2 od 04.01.2008
 
Karanakov Kiril 12-1/27/2 od 29.06.2009
Karapeev Aleksandar 12-1/168/2 od 10.02.2009
Kiprijanovski Goran 12-11887/2 od 31.03.2008
Klincharova Olivera 09-133/2 od 15.12.2009
Klopchevska Dragana 12-1/35/2 od 23.09.2009
Klopchevska Biljana 12-1/34/2 od 23.09.2009
Konsulova Vaska 11-22657/2 od 11.09.2007
Kostadinov Kristina 12-15592/2 od 05.05.2008
Kostadinov Todorcho 12-1/23/2 od 24.06.2009
Kostovska Marina 12-23644/2 od 10.07.2008
Kostoska Dobrinka 12-1/53/2 od 23.09.2009
Kosturanova Natasha 12-33854/3 od 30.10.2009
Krstevska Cvetanka 11-48091/2 od 26.12.2007
Krstevska Veselinova Radmila 12-1/26/2 od 29.06.2009
Krstevski Drage 12-13214/2 od 31.03.2008
Krstikj Zharko 11-18385/2 od 12.09.2007
 
Lazareski Dragan 11-50969/2 od 04.01.2008
 
Ljubinovska Suzana 12-1/24/2 od 23.09.2009
 
Markovikj Gjoka 11-50981/2 od 04.01.2008
Masevska Slavica 12-1/56/2 od 07.10.2009
Madjaroska Sotirova Jasminka 12-1/380/2 od 20.10.2008
Milanova Aneta 11-31204/2 od 04.10.2007
Milevski Mircho 12-10453/2 od 14.03.2008
Mileski Ljupcho 12-1/50/2 od 01.10.2009
Miloshevski Radislav 09-69/2 od 24.12.2009
Mirchevski Daniel 11-35306/2 od 26.09.2007
Misevska Pandura 12-1/51/2 od 23.09.2009
Mitev Venco 12-1/5/2 od 18.06.2009
Mitrovska Jasminka 12-1/21/2 od 24.06.2009
Mihajlovski Zlatko 11-43440/2 od 03.12.2007
Mishevska Denica 12-1/28/2 od 23.09.2009
 
Nastovski Aleksandar 12-33854/7 od 30.10.2009
Naumovski Gjorgji 12-1608/2-08 od 12.01.2009
Naumoska Liljana 12-1/20/2 od 19.06.2009
Nikolovska Andonovska Biljana 11-42871/2 od 03.12.2007
Nikolovski Aleksandar 12-1/16/2 od 18.06.2009
 
Ordevski Dejan 12-16754/2 od 06.05.2008
Oruchoski Marjan 12-20097/2 od 19.05.2008
 
Pavleska Brankica 12-1/17/2 od 19.06.2009
Pavlova Julijana 12-1/42/2 od 23.09.2009
Paunov Vlatko 09-122/2 od 28.12.2009
Petreski Blazhe 12-2361/2 od 28.01.2008
Petreski Vlado 12-1/25/2 od 23.09.2009
Petrusheska Poliksena 12-1/58/2 od 27.10.2009
Portarska Stefanovska Asja 12-5718/2 od 21.02.2008
 
Ribaroska Krstinka 12-1/39/2 od 23.09.2009
Rikaloska (Zdravkov) Natasha 12-50970/2 od 18.01.2008
Ristov Mitre 12-1/11/2 od 15.06.2009
Rocheski Mihail 12-25168/2 od 10.07.2008
 
Sabriu Agim 12-10752/2 od 14.03.2008
Siljanoska Maja 12-1/33/2 od 23.09.2009
Sokolova Blagorodna 12-33854/6 od 30.10.2009
Stajikj Tomislav 12-1/9/2 od 18.06.2009
Stajikj Zorica 12-1/8/2 od 18.06.2009
Stanoevska Liljana 12-1/32/2 od 28.09.2009
Stojanova Elena 12-1/13/2 od 18.06.2009
 
Tasevski Miroslav 12-1/46/2 od 05.08.2009
Todorov Gjorgje 11-50427/2 od 04.01.2008
Todorova Elizabeta 12-2360/2 od 28.01.2008
Todorova Elena 12-10880/1 od 14.03.2008
Tonevski Drage 12-1/1/2 od 30.06.2009
Trajkova Radmila 09-121/2 od 28.12.2009
Trenchevski Dobre 12-1/15/2 od 05.08.2009
Trpenoska Borka 12-1/52/2 od 23.09.2009
 
Filkoski Zoran 12-1/55/2 od 07.10.2009
 
Hadji Lega Taki 12-418/2 od 24.10.2008
Hadji Popovska Margarita 11-49226/2 od 26.12.2007
 
Caneva Slavka 11-50971/2 od 04.01.2008
Caneva Slavka 12-9942/2 od 06.03.2008
 
Shenov Gjorgje 11-49062/2 od 26.12.2007
Shumanova-Bojkova Tanja 12-1/19/2 od 19.06.2009
 
There are no translations available.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Required Documents
  • Tariffs
  • ISA Mission
  • Quarterly Reports
  • Ask ISA
  • The insurance acts
  • Register of insurance undertakings