Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 30.12.2014
 1. Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност за вршење работи на застапување и осигурително брокерски работи во 2015 година
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување,  за 2015 година,
 3. План за супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2015 година,
 4. Информација за пазарот на осигурување за третиот квартал, 2014 година,
 
Седница одржана на 25.12.2014
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АНА ШУТЕВА,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ,
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп,
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
 5. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што  ги наплатува АСО и роковите за уплат
 6. Правилник за правилата на актуарската професија
 
Седница одржана на 28.11.2014
 1. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
 2. Решение за давање согласност за вршење на функција член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје на лицето Дејан Михајлов,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функција Извршен член на Одборот на директори на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје на лицето Сања Танчевска.
 
Седница одржана на 21.11.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје.
 
Седница одржана на 05.11.2014
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Боби  Кочевски, и
 2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Исни Абази,
 
Седница одржана на 27.10.2014
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје за лицето Хелена Штрбац Манчева  и
 2. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на  Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје.
 
Седница одржана на 13.10.2014
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР, Битола;
 2. Решение за издавање на согласност на лицето Снежана Трајанова да стекне 33% од акциите со право на управување во Осигурително брокерското друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје;
 
Седница одржана на 07.10.2014
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД, Битола
 
Седница одржана на 29.09.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 
Седница одржана на 23.09.2014
 1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за актуар,
 2. Одлука за неспроведување на обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар (2014-2016 година),
 
« ПочетокПред11121314151617181920СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување