Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 28.04.2017
 1. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор во Акционерското друштво за осигурување АЛБСИГ, Скопје на лицето Нуредин Џелили.
 
Седница одржана на 20.04.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори во Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ, Скопје на лицето Марко Микиќ.
 
Седница одржана на 24.03.2017
 1. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување  ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 2. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување Друштвото за застапување во осигурување МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје
 
Седница одржана на 10.03.2017
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето САИМИР ДХАМО,
 2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БОРЧЕ БОГЕСКИ,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БИЛЈАНА СТОЈАНОВ,
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 5. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење  на осигурително брокерски работи,
 6. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 
Седница одржана на 04.01.2017
 1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2017 година;
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2017 година;
 
Седница одржана на 28.11.2016
 • Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје на лицето Дритон Азизи,
 
Седница одржана на 31.10.2016
 • Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп, Скопје, на лицето Димитрија Димов,
 
Седница одржана на 03.10.2016
 • Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во САВА осигурување а.д. Скопје за лицето Петер Скварча,
 • Решение за формирање на Комисија за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2016 година,
 
Седница одржана на 20.09.2016
 • Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР АД Скопје
 
Седница одржана на 16.09.2016
 1. Решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д. Скопје.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување