Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 02.09.2016
 1. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 2. Решение за издавање на согласност за промена на називот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 3. Решение за издавање на согласност за промена на седиштето на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 4. Решение за издавање на согласност за измена на  Статутот на САВА осигурување а.д. Скопје;
 5. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје;
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија за ОБД ВИАСС;
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Осигурување Македонија;
 8. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Сава;
 9. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје.
 
Седница одржана на 23.08.2016
 1. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 2. Решение за издавање согласност за измена на Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје,

 

 
Седница одржана на 04.08.2016
 1. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за лицето Емил Кратовалиев,
 2. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија АД Скопје
 
Седница одржана на 28.07.2016
 1. Решение за издавање согласност за измена наСтатутот на друштвото за осигурување ИНСИГ Македонија АД Скопје
 
Седница одржана на 21.07.2016
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС осигурување АД Скопје
 
Седница одржана на 27.06.2016
 1. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2015 година; и
 2. Годишен извештај  за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2015 година.
 
Седница одржана на 20.06.2016
 1. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното  брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје,
 
Седница одржана на 23.05.2016
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје  на лицето Арбен Брешани,
 2. Решение за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
 3. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД Еуромак Брокер,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 
Седница одржана на 13.05.2016
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
 
Седница одржана на 05.05.2016
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Бошко Андов
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Весна Ѓорчева,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Ристо Секуловски,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво К МК Брокер, Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво АМГ Премиум.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување