Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 30.10.2015
 • Извештај на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2015 година,
 • Решение за издавање согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување ИНСИГ – Македонија АД Скопје
 
Седница одржана на 22.10.2015
 • Донесување на Одлука за мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Уника АД Скопје
 
Седница одржана на 24.09.2015
 1. Решение за давање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА – Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 
Седница одржана на 03.09.2015
 1. Решение за давање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на ВИНЕР ЛАЈФ (класа 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови),
 2. Решение за давање согласност за измена на  Статут  на АД ВИНЕР ЛАЈФ,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 4. Разгледување на Информација за пазарот на осигурување во вториот квартал,2015 година
 
Седница одржана на 18.08.2015
 1. Решение за давање на согласност за измена на  Статут  на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 2. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје.
 
Седница одржана на 11.08.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 
Седница одржана на 04.08.2015
 1. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД, Куманово,
 
Седница одржана на 16.07.2015
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на друштвото за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп,
 
Седница одржана на 29.06.2015
 1. Годишен Извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во РМ во 2014 година,
 2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2014 година,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување Еуролинк Скопје,
 4. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување од групата на осигурување на живот во работењето на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 5. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 
Седница одржана на 12.06.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување