Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e mbikëqyrjes të tregjeve financiare, Austrisë
E martë, 28 Shtator 2010 09:34

Me datë 22 shtatorë të vitit 2010, në Vienë, në zyrat e Autoritetit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare të Austrisë, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve e Republikës së Maqedonisë e zgjeroi bashkëpunimin me Autoritetin Austriak me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim.

Memorandumi i bashkëpunimit hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm, shkëmbim të përvojave dhe informatave, organizim të kontrollave të përbashkëta dhe forcim të kapaciteteve.

Nënshkrimi i Memorandumit parasëgjithash paraqet rëndësi të veçant për arsye të pranisë së kompanive të njohura austriake në tregun e sigurimeve të Maqedonisë, dy prej të cilave janë aktive në fushën e jo-jetës dhe një kompani aktive në fushën e sigurimit të jetës.
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF) të Republikës së Shqipërisë
E hënë, 19 Prill 2010 00:00
Në datën 19 prill, 2009, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua Ceremonia e Nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, Maqedoni (ISA) në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve.

Nënshkrimi i memorandumit shërben si bazë bashkëpunimi midis dy institucioneve rregullatore, me qëllim mbrojtjen e interesave të të siguruarve, duke promovuar...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin  e mirëkuptimtimit me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit. Ky dokument ka për qëllim forcimin e sistemit për parandalimin  e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit në Republikën e Maqedonisë. Memorandumi i mirëkuptimit paraqet një formalizim të bashkëpunimit me Drejtorinë dhe i njeti është nënshkruar nga...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlerë
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlere. Ky dokument ka për qëllim  forcimin dhe themelimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në fushën ku të dy institucionet  janë objekt i interesit të përbashkët. Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës
E premte, 05 Mars 2010 00:00
Me datë 5 Mars të vitit 2010, në zyrat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim në mes Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve të Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.

Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua nga kryetari i Agjencisë z. Klime Poposki dhe Guvernatori i BQK-së z. Hashim Rexhepi. Në takim, të dy u dakorduan për gatishmëri në nxitjen e bashkëpunimit të mëtutjeshëm...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213141516TjetriFund »

Faqe 16 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit