Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Memorandum i nënshkruar për bashkëpunim në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar
E hënë, 25 Mars 2019 10:33

Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave, Agjencia për mbikqyrje të sigurimit penzional financiar kapital dhe Komisioni për letra me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, të gjitha anëtare të Trupit koordinativ për edukim financiar dhe inkluzion financiar, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar.

Bashkëpunimi ndërmjet nënshkruesve, në pajtim me Memorandumin, ka pë qëllim ta ngrisë vetëdijen te popullata për nevojën nga edukimi financiar në përditshmërinë bashkëkohore dinamike që na rrethon, si dhe të shqyrtohen përparësitë nga inkluzioni financiar. Me Memorandumin pritet se do të përmbushen qëllimet vijuese:

- Përmes vizionit të integruar, realizimit të projekteve arsimore dhe përpjekjeve të përbashkëta të nënshkruesve, pritet që të kontribuohet drejt ngritjes së nivelit të edukimit financiar të popullatës dhe si rezultat i kësaj edhe përmirësimi i cilësive dhe aftësia për sjelljen e vendimeve të përmbajtura financiare në praktikë;

- Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi duhet të mundësojë ngritjen e nivelit të inkluzionit financiar, përmes përforcimit të të gjitha aspekteve të qasjes, shfrytëzimit, efikasitetit dhe informimit më të mirë për shërbimet financiare në vend, si dhe informim adekuat për të drejtat e konsumatorëve në sektorin financiar. Përforcimi i edukimit financiar dhe përmirësimi i inkluzionit financiar duhet të mundësojnë optimizimin e shërbimeve që i ofron sistemi financiar, për shkak të përkrahjes së rritjes ekonomike dhe të mirës së përgjithshme shoqërore;

- Gjithashtu, përmes këtij memorandumi nxiten, planifikohen dhe realizohen aktivitete për bashkëpunim në plan rajonal dhe ndërkombëtar me organizata tjera dhe institucione në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar.

Në pajtim me përpjekjet dhe përmbushjen e qëllimit të Memorandumit, nënshkruesit janë të pajtueshëm të marrin pjesë në aktivitetet vijuese:

- Nxitjen e bashkëpunimit me institucionet kompetente në vend në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar;

- Ndërmarrjen e iniciativave deri te institucionet kompetente për aktivitete që do ta përkrahin edukimin financiar dhe inkluzionin financiar të popullatës së Republikës së Maqedonisë;

- Përgatitjen e dokumenteve strategjike nga lëmia e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar;

- Definim, propozim dhe pjesëmarrje në projekte dhe aktivitete të përbashkëta, për përmirësimin e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar në vend;

- Definim, propozim dhe pjesëmarrje në projekte në bashkëveprim me sektorin privat, në pajtim me fushëveprimin e aktiviteteve të nënshkruesve veç e veç;

- Zbatimin e praktikave më të mira dhe sugjerimeve të organizatave ndërkombëtare dhe institucioneve;

- Organizim dhe realizim të anketave, si dhe ndjekje të të dhënave të disponueshme për nivelin e edukatës financiare dhe kyçjes financiare në vend;

- Organizimin e trajnimeve punuese, seminareve dhe lloje tjera të trajnimeve për shkak të ngritjes së edukatës financiare në vend;

- Bashkëpunim në lëminë e ndjekjes së inovacioneve financiare dhe përgatitjen për zbatim të mundshëm të tyre në vend, si dhe edukim financiar adekuat dhe ndjekje të inkluzionit financiar të popullatës në lëminë e inovacioneve financiare;

- Promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar në lëminë e edukimit financiar dhe kyçjes financiare dhe

- Shkëmbimin e informatave nga lëmia e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar për projektet individuale të çdo nënshkruesi me nënshkruesit tjerë.

 
Njoftim
E martë, 05 Mars 2019 12:39
Më 21 shkurt 2019 në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, Presidenti i Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve Z. Klement Poposki u takua me z Kyriacos Charalambous, një anëtar i Kabinetit të Komisionerit Johannes Hahn.Qëllimi i takimit ishin çështjet e zhvillimit rajonal të sektorit të sigurimeve në Ballkanin Perëndimor. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nivelin më të ulët të zhvillimit të sigurimit krahasuar me mesataren e...
Lexo ma...
 
Festimi i Ditës së sigurimeve, 1 nëntor, 2018
E premte, 02 Nëntor 2018 13:36
Agjencioni i mbikëqyrjes së sigurimeve, me rastin e festës së Ditës së sigurimeve, 1 nëntor, organizoi konferencë për sigurimin bujqësor. Konferenca u organizua së bashku me Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave me qëllim që t’i kushtohet vëmendje bujqësisë si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së Maqedonisë, gjegjësisht t’i kushtohet vëmendje uljes së rreziqeve në bujqësi nëpërmjet shfrytëzimit të sigurimit.

Konferencën e...
Lexo ma...
 
Takim pune me përfaqësuesit e Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë
E martë, 25 Shtator 2018 08:33
Më 17 shtator 2018, në ambientet e Agjencionit të mbikëqyrjes së sigurimeve, për punonjësit e Agjencionit zhvilloi një ligjeratë Piotr Manikowski, Ph.D., profesor në katedrën e sigurimit, Jacek Lisowski, Ph.D., profesor dhe shef i katedrës së sigurimit, në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë.

 

  

 

Punonjësit e Agjencionit patën mundësinë që nga afër të njihen me karakteristikat e tregut të sigurimeve në R. e Polonisë...
Lexo ma...
 
Konferenca rajonale aktuariale
E hënë, 04 Mars 2019 10:46
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimit (AMS) në bashkëpunim me SC XPRIMM International SRL, nga Bukureshti, Rumani, bazuar në përvojën e vitit të kaluar vendosi që edhe këtë vit të organizojë konferencë rajonale aktuariale. Në këtë mënyrë në të njëjtën kohë punohet në realizimin e integrimit dhe ngritjes së kësaj konference në konferencë të rregullt vjetore.

Konferenca do të mbahet më 28 shkurt 2019, në hotel Meriot, Shkup me fillim në ora 9:30 dhe do ti...
Lexo ma...
 
Nxënësit e shpërblyer në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve - 31 Tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor
E enjte, 01 Nëntor 2018 08:41
Lidhur me konkursin e lartëpërmendur, më poshtë shpallim listën e nxënësve të shpërblyer, sipas kategorive. Kanë arritur shumë vepra dhe me këtë rast falënderojmë të gjithë ata që morën pjesë dhe i përgëzojmë të shpërblyerit. Ndarja publike e shpërblimeve do të mbahet më 16 nëntor 2018, në hapësirat e Ministrisë së Financave, në orën 13:00.

 Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "Çka paraqet për mua sigurimi i shtëpisë dhe familjes"...
Lexo ma...
 
U publikua Konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve dhe Ditës botërore të sigurimeve
E mërkurë, 19 Shtator 2018 09:33
Sot, Agjencioni i mbikëqyrjes së Sigurimit (ASO), Ministria e Financave dhe Banka popullore e Republikës së Maqedonisë (BPRM), shpallën Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, i cili gjatë viteve të kaluara është një aktivitet i përbashkët me rastin e Ditës botërore të kursimit - 31 tetor dhe Ditës botërore të sigurimit - 1 nëntor. Të tre institucionet, bashkërisht marrin pjesë në Trupin Koordinues të institucioneve rregullatore në Maqedoni për...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 3 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit