Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Forumi mbikëqyrës, Frankfurt, Gjermani
E hënë, 16 Shtator 2019 08:42

Javën e kaluar në selinë e Organit Rregullator Evropian për Sigurim dhe Pension (EIOPA), në Frankfurt, Gjermani u mbajt për së pari herë Forumi i Mbikëqyrjes së Sigurimit i përfaqësuesve të lartë mes Komisionit Evropian, Organit rregullator evropian për sigurim dhe pension (EIOPA) dhe organeve rregullatore të sigurimit nga vendet e Ballkanit perendimor.

69918651_455637641715837_846355792809426944_n

Delegacioni nga Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit ishte i pranishëm në Forum dhe bëri prezantimin e tendencave aktuale zhvillimore në tregun maqedonas të sigurimit, si dhe të sfidave aktuale nga fusha e rregulloreve dhe mbikëqyrjes. Kryetari i Këshillit të ekspertëve në AMS (Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimit), Klime Popovbsi theksoi " 10 vitet e fundit ka rritje evidente të sigurimit dhe atë në dy segmente; sigurimi i jetës dhe sigurmi jo i jetës. Për krahësim , gjatë periudhës 2009-2018 normat kumulative dhe mesatare vjetore e rritjes në të dy segmentet e sektorit të sigurimit janë më të mëdha krahësuar me mesataren në tregjet e sigurimit në BE.

IMG_1009

Qëllimi i Forumit të Mbikëqyrjes paraqiste sfida në zbatimin e direktivave evropiane të sigurimit në legislaturën kombëtare të vendeve nga Ballkani perendimor, përforcimin e dialogut mes organeve rregullatore nga rajoni dhe organit rregullator nga Evropa për sigurim dhe pension, si dhe përforcimin e kapaciteteve dhe praktikave mbikëqyrëse për stabilitet më të madhe të sektorit të sigurimit.

Në kuadër të Forumit, përveç paraqitjes ose prezantimit të sfidave aktuale në fushën e rregullores dhe mbikëqyrjes nga ana e përfqësuesve nga vendet e Ballkanit perendimor, Kryetari i Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimit, Zr. Klime Poposki do të mbaj fjalim në emër të vendet të Ballkanit perendimor në temën “Zhvillimi ekonomik dhe shqyrtimi i industrisë së sigurimit në rajonin e Ballkanit perendimor”.

 
Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit, nikoqire e ngjarjes rajonale të mbikëqyrësve të sigurimit
E mërkurë, 11 Shtator 2019 09:46
Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit për së dyti herë është nikoqire e seminarit rajonal nën oragnizimin e përbashkët me Institutin për stabilitet financiar (FSI) dhe Asociacionin ndërkombëtar të mbikëqyrësve të sigurimit (IAIS). Seminari këtë vit do të jetë në temën mbikëqyrja grupore, sjellja tregtare në treg dhe digjitalizimi në sigurim. E njejta do të mbahet në Ohër, në periudhën nga 26-27 shtator.

Në seminar do të marrin pjesë përfaqësues nga organet...
Lexo ma...
 
KONKURS
E hënë, 27 Maj 2019 08:44
Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore nëfushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe afirmimine profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2019 përkërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë sëVeriut.Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve...
Lexo ma...
 
Poposki nga Viena në Forumin ndërkombëtar për sigurimet e pronës - viti 2018 ishte viti më i suksesshëm sa i takon rritjes së shitjes së sigurimeve të pronës në dekadën e fundit, si dhe në krahasim me vendet tjera në rajon
E martë, 09 Prill 2019 14:07
Më 9 prill, viti 2019, u mbajtë Forumi tradicional ndërkombëtar për sigurimet e pronës me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Organeve europiane rregullative për sigurime, përfaqësuesë të industrisë së sigurimeve, firma konsulente dhe bartës të politikave për menaxhimin me humbjet financiare si pasojë e ngjarjeve katastrofë. Qëllimi i ngjarjes është që të shqyrtohet ndikimi dhe rrezistenca e shoqërisë ndaj rreziqeve klimatike dhe rreziqeve sajber.

Kryetari i...
Lexo ma...
 
NJOFTIM
E hënë, 27 Maj 2019 08:59
Gjatë kremtimit të Ditëve të edukimit financiar nga 29 maj deri më 31 maj 2019, në ndërtesën përpara Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, në rr. Makedonia Nr. 25 Pallata Lazar Pop Trajkov do të vendosë një pult informativ në periudhën nga 11:00 deri në 13:00, ku të gjithë qytetarët e interesuar (kalimtarët) do të jenë në gjendje të informohen për çështje që lidhen me punën e Agjencisë si një institucion rregullator në tregun e sigurimeve dhe kompetencat...
Lexo ma...
 
Poposki nga Bratisllava në Konferencën ndërkombëtare për bashkëveprim ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional – në dekadën e fundit vendi jonë në segmentin e sigurimit jetësor shënon rritje më të lartë kumulative prej 455% dhe rritje mesatare vjetore prej 21 % ndërmjet vendeve të Europës Juglindore.
E hënë, 15 Prill 2019 07:35
Në periudhën prej 11-12 prill, në Bratisllavë, Republika e Sllovakisë, u mbajtë Konferenca e bashkëveprimit ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional, në organizim të Lidhjes ndërkombëtare të mbikëqyrësve të sigurimit (IAIS), Organizatës ndërkombëtare të mbikëqyrësve pensional (IOPS), Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Banka Popullore e Republikës së Sllovakisë (NBS). Qëllimi i ngjarjes është të shqyrtohet rëndësia e...
Lexo ma...
 
Filloi projekti për edukimin financiar të popullsisë
E hënë, 08 Prill 2019 13:47
Në periudhën 3-5 prill, viti 2019, u realizuar misioni i parë zyrtar, në kuadër të projektit për ndihmë teknike për edukimin financiar të Organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Ministrisë së Financave të Holandës, që zhvillohet në shtatë vende nga konstituenca holandeze përgjatë FNM dhe Bankës botërore.

Përveç Agjencisë për mbikqyrje të sigurimeve, bartës të këtij projekti pesëvjeçar janë edhe Komisioni për letra me vlerë, Ministria...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 2 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit