Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
K O N K U R S
E enjte, 10 Maj 2018 14:45

Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2018 për kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është në vlerë prej 80.000,00 denarë.

Në kërkimin studimor i patjetërsueshëm është shqyrtimi i ekonomisë së Republikes së Maqedonisë me temë adukuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe anekset) si dhe rekomanduese është që të ketë strukturë standarte të kërkimit studimor, e cila si bazë i përmban pjesët më poshtë:

- Abstraktet;

- Shqyrtimin e literaturës së konsultuar nga fusha e cila hulumtohet;

- Përshkrimin e metodave të kërkimit të përdorura në punën kërkimore;

- Analiza;

- Përceptimet përmbyllëse;

- Bibliografia.

Të drejtë për të marrë pjesë në konkurs kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë deri në moshë tridhjete e pesë vjeç, gjegjësishtë  deri në ditën e dhënies së çmimit me datë 1.11.2018 pjesëmarrësit nuk duhet t’i kënë mbushur tridhjetë e gjashtë vjeç. Pjesëmarrësit të cilët kanë titull doktor shkence deri në datën e dorëzimit të kërkimit studimor nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

 

Më shumë...

 
NJOFTIM PËR PERSONAT QË DO TË NDJEKIN TRAJNIMIN DHE DO TË JAPIN PROVIMIN PROFESIONAL NË SESIONIN E PROVIMIT EDUKATIV TË MARSIT
E mërkurë, 14 Mars 2018 14:33
Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve njofton të gjithë personat të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues sigurimi gjegjësisht pjesëmarrjenë trajnim dhe dhënie të provimit profesional për broker sigurimi në sesionin e provimit edukativ të marsit, se në bazë të parimit “arrin i pari-shërbehesh i pari”, personat në vijim që i plotësojnë kushtet për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënie të provimit...
Lexo ma...
 
Java Globale e Parave, 12-18 Mars, 2018
E hënë, 12 Mars 2018 12:39
Rreth Javës Globale të Parave:

Fushatë për të rritur ndërgjegjësimin tek fëmijët dhe të rinjtë që të frymëzohen të mësojnë për çështje të lidhura me financa, për jetë dhe sipërmarrje. Kjo nismë vjen nga organizata globale jofitimprurëse Child & Youth Finance International (CYFI) në bashkëpunim me Organizatën për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD). CYFI punon në ristrukturimin e sistemeve financiare me qëllim të aftësimit ekonomik dhe social të...
Lexo ma...
 
N J O F T I M për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime
E premte, 23 Shkurt 2018 12:37
Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon publikun se do të organizojë trajnim dhe provim profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime (në tekstin e mëtejmë: trajnim dhe provim profesional për broker).Trajnimi për broker në një periudhë prej 4 ditësh (gjithsejt 27 orë mësimi) do të realizohet në periudhën 22-24.3.2018 dhe 31.3.2018, në ambientet e "Universitetit Europian" i cili gjendet në Bul. "Klimenti i Ohrit" nr.68 në Shkup.

Datat e...
Lexo ma...
 
NJOFTIM PËR PERSONAT TJERË TË CILËT NUK DO TË NDJEKIN TRAJNIMIN DHE NUK DO TË MARRIN PJESË NË PROVIMIN PROFESIONAL NË SESIONIN E PROVIMIT EDUKATIV TË MARSIT
E mërkurë, 14 Mars 2018 14:29
Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve njofton të gjithë personat që kanë dorëzuar Kërkesë për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënie të provimit profesional për përfaqësues gjegjësisht broker sigurimi në sesionin e provimit edukativ të marsit dhe të cilët për shkak të kapacitetit të kufizuar për zbatimin e provimit nuk janë marrë parasysh gjegjësisht nuk janë vendosur në Listën e personve për pjesëmarrje në trajnim dhe provim profesional (të publikuar më...
Lexo ma...
 
N J O F T I M
E enjte, 01 Mars 2018 11:38
Në lidhje me Shpalljen për zbatimin e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të avokimit në sigurime dhe trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime të shpallur më datë 23.02.2018, Ju njoftojmë se që nga dita e sotme - 01.03.2018 (ora 10) janë plotësuar kapacitetet për pjesëmarrje në trajnim dhe provim profesional.

Për shkak të arsyeve të sipërpërmendura, Aplikimet/kërkesat për pjesëmarrje në...
Lexo ma...
 
N J O F T I M për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të avokimit në sigurime
E premte, 23 Shkurt 2018 12:31
Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon publikun se do të organizojë trajnim dhe dhënie të provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime (në tekstin e mëtejmë: trajnim dhe provim profesional për përfaqësues).Trajnimi për përfaqësues në një periudhë prej 3 ditësh (gjithsejt 18 orë mësimi) do të realizohet në periudhën 22-24.3.2018, në ambientet e "Universitetit Europian" i cili gjendet në Bul. "Klimenti i Ohrit"...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 5 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit