Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Konferenca e Evropa RE , “Zhvillimi i tregjeve për sigurim nga stuhitë dhe rreziqet nga fatkeqësitë në Evropën Juglindore: Nga koncepti deri në realitet”
E mërkurë, 19 Tetor 2011 00:00

europareKonferenca e parë rajonale е Evropa RE, “Zhvillimi i tregjeve për sigurim nga stuhitë dhe rreziqet nga fatkeqësitë në Evropën Juglindore: Nga koncepti deri në realitet” , u mbajt në hotel Granit, Ohër, nga 12 deri 15 tetor 2011.

Konferenca u organizua bashkërisht nga Banka Botërore, UNISDR (Sekretatijat në kuadër të OKB-së  për strategji ndërkombëtare për zvogëlimin e fatkeqësive), Sekretarijati shtetëror për çështje ekonomike i Zvicrës dhe Agjencioni për mbikqyrje të sigurimeve në R. e Maqedonisë.

Në konferencë morrën pjesë mbi njëqind përfaqësues nga institucione të ndryshme të cilat janë të rëndësishme për industrinë e sigurimeve. Në mes të pranishmëve kishte përfaqësues të lartë shtetëror dhe rregullator të tregut të sigurimeve nga Maqedonia, Serbia, dhe Shqipëria, përfaqësues të shoqërive për sigurim, si dhe kompani teknologjike për planifikim të rreziqeve. Gjithashtu, në konferencë morrën pjesë edhe përfaqësues nga Bosna e Hercegovina, Mali i Zi dhe Moldavia.

Gjatë tre ditëve sa zgjati konferenca, pjesëmarrësit në konferencë sqaruan hap pas hapi procesin e ndërtimit të tregjeve për sigurim nga stuhi dhe  nga rreziqet nga fatkeqësitë në Evropën Juglindore. Së pari, prodhimet duhet të jenë të disponueshme edhe nga çmimi edhe nga lloji i duhur i rreziqeve. Së dyti, prodhimet duhet të jenë standarde tek të gjitha vendet-anëtare dhe me të njëjtën cilësi. Së treti, blerja dhe shitja e prodhimeve për sigurimim, si dhe kërkesa për pagesën e dëmeve, duhet patjetër të jenë të thjeshta, si për shoqëritë për sigurim, ashtu edhe për klientët.

Për informata tjera dhe për prezantimet nga konferenca shtypni këtu:

http://www.europa-re.eberlesystems.ch/index.php?page=Full_Description_of_October_2011_Europa_RE_Conference_
 
Njoftim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar
E hënë, 17 Tetor 2011 00:00
Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve i informon të gjithë personat e interesuar  se duke filluar nga data 1 Nëntor të vitit 2011 do të organizojë trajnim për aktuar, në kohëzgjatje prej 2  ( dy ) viteve. Kandidatët të cilët pas ndjekjes së trajnimit dhe dhënies me sukses të provimeve do të pajisen me Certifikatë për provimin profesional të dhënë, Certifikatë e nevojshme për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar.

Trajnimi i aktuarëve...
Lexo ma...
 
Agjensioni pёr mbikqyrje tё sigurimeve organizoi njё seminarё njёditёsh me temёn, “Teknikat dhe mundёsitё pёr investim dhe udhёheqje me portfolio”.
E mërkurë, 21 Shtator 2011 00:00
Seminari u mbajtё mё 14 Shtatorё, prej orёs 10:00 deri ora 14:00, nё hapёsirat e Odёs Ekonomike tё Maqedonisё. Kryetari i Kёshillit tё ekspertёve tё agjencisё, z-ri Klime Poposki e hapi takimin dhe u uroi mirёseardhje pjesёmarёsve. Ligjёrues nё seminar ishin:

-          z-nja Mira Shekutkovska, NLB fondi i ri pensional ShA Shkup, anёtare e bordit drejtues dhe

-          mr. Goran...
Lexo ma...
 
Sfidat në harmonizimin e mbikëkqyrejs vendore dhe mbikëqyrjes së sigurimeve me regulativen dhe praktikat e Unionit Evropian
E premte, 06 Maj 2011 11:33
30-31 Maj 2011, hotel Granit

Ohër, Maqedoni

Agjencia për mbikëqyrejn e sigurimit organizon konferencë rajonale për mbikëqyrësit e sigurimeve. Qëllimi i konferencës është për të diskutuar çështje të rëndësishme rreth harmonizimit të rregulloreve dhe praktikave të BE-së në sistemin juridik të mbrendëshëm, dhe për të mundësuar shkëmbimin e përvojave në mes rregullatorëve mbikëqyrëse të sigurimeve. Organizimi i konfrencës përkrahët nga projekti rajonal USAID-...
Lexo ma...
 
Konferenca rajonale: Zhvillimi i tregjeve pёr sigurim nga rreziqet qё shkaktohen nga fatkeqёsitё natyrore dhe katastrofat nё Europёn Juglindore: Prej konceptit nё realitet
E enjte, 06 Tetor 2011 00:00
  Konferenca e parё rajonale e Europёs RE, e titulluar: “Zhvillimi i tregjeve pёr sigurim nga rreziqet qё shkaktohen nga fatkeqёsitё natyrore dhe katastrofat nё Evropёn Juglindore: Prej konceptit nё realitet”, do tё mbahet nё hotelin Granit nё Ohёr, prej 12 deri 15 Tetorё tё vitit 2011.Agjencia pёr mbikqyrje tё sigurimeve paraqitet nё rolin e bashkё-organizatorit tё kёsaj konference, sё bashku me Europa Re, Banka Botёrore, UNISDR (Sekretariat, ky nё kuadёr...
Lexo ma...
 
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës – Themelimi i një shoqërie të re sigurimi
E premte, 27 Maj 2011 00:00
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve (‘’ Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, dhe 44/2011), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari  sigurimi të jetës për Shoqërinë aksionere Uniqa life, Shkup.

Si themelues të shoqërisë së re për sigurimin e jetës paraqitet  SIGAL...
Lexo ma...
 
ASO konkurs
E premte, 15 Prill 2011 19:35
K O N K U R S

Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë

 

                Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213141516TjetriFund »

Faqe 14 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit